דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6595 דיווחי פריחה (עמוד 80)

04/06/2013

מלוח רגלני

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

דרדר הקורים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

פשתה צרת-עלים

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

תלתן הפוך

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

חנק מחודד

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

אספרג ארוך-עלים

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

לחך מצוי

מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

חנק מחודד

מצב פריחה: התחלה
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

אספרג ארץ-ישראלי

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

אסתר מרצעני

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

פרעושית ערבית

מצב פריחה: סוף
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

שעורה נימית

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

סוף מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

לכיד הנחלים

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

ערברבה שעירה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

פטל קדוש

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

ארכובית הכתמים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

שנית גדולה

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

אגמון האגם

אגמון החוף?

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

תלתן הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

חנק מחודד

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

תולענית דוקרנית

מצב פריחה: סוף
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

קיקיון מצוי

מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

אשבל הביצה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

צלף קוצני

מצב פריחה: סוף
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

ירבוז מבריק

מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף