דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6550 דיווחי פריחה (עמוד 90)

05/03/2013

כרוב החוף

מצב פריחה: סוף
מיקום: באר משאבים מול פארק גולדה
05/03/2013

קרדה דרומית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באר משאבים מול פארק גולדה
05/03/2013

מלעניאל מצוי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: באר משאבים מול פארק גולדה
05/03/2013

מלוח קיפח

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

לונאה מחודדת

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

חומעה ורודה

קשוות הפרי אינן שוות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

פגוניה רכה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

רכפתן מדברי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

לוטוס מדברי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

בוצין שיחני

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

דרדר המדבר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

מלעניאל מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

פגוניה ערבית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

כוכב ריחני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

תמריר מרוקני

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

שיכרון מדברי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

זוגן השיח

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

רותם המדבר

מצב פריחה: סוף
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

סילון קוצני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל נקרות ליד גשר כביש 40
05/03/2013

סילון קוצני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל פארן חציית כביש 40
05/03/2013

פגוניה רכה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל פארן חציית כביש 40