כל המידע על באוטובוס-ויוה איטליה-עקבות המגף האיטלקי בירושליים

בסופה של המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 ניכרת נוכחות ופעילות איטלקית מסיבית בירושלים ובסביבותיה. נבקר בשורה של אתרים המייצגים נוכחות פוליטית איטלקית וקתולית איטלקית. נראה כיצד משתלבים שני היבטי פעילות אלה למהות איטלקית תוך הדגש על האומנותי והאדריכלי. במתחם המנזר הסיציליאני בבית ג'יאמל נעמוד על מהותו של המסדר ועל פעילותו בארץ הקודש ונראה איך הפך המקום לצומת מפגש של יוצרים שונים – האומנות הכנסייתית. מנזר דיר ראפאת – כיצד הונצח במקום פאן קדושה חדש ומאד ארץ ישראלי של המדונה כמלכת פלסטינה. בית החולים האיטלקי – רח' הנביאים/בית ספר האיטלקי הסמוך לו. נבהיר מה היה הפאן הפוליטי בנוכחות המתעצמת של איטליה בארץ ואת הביטוי האדריכלי שניתן לכך. כנסיית הביקור בעין כרם – נעמוד על אופן בו נתנו ביטוי אמנים איטלקיים שונים למאפייני הנוף הארץ ישראלי ביצירות אומנות.