דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6498 דיווחי פריחה (עמוד 143)

04/04/2010

אחירותם החורש

הרבה שיחים גבוהים, בקטע העלייה מהנחל.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל חזורי
04/04/2010

קוציץ סורי

רובם בשביל האדום

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל חזורי
04/04/2010

עלקת מצרית

תחילת המסלול (שביל כחול) פרח בודד

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל חזורי
04/04/2010

פעמונית קיפחת

בחלק הסופי של המסלול יש את הפרחים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל חזורי
04/04/2010

אשל הפרקים

מצב פריחה: ללא
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

דרדר המדבר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

חצב גלוני

מצב פריחה: ללא
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

כרוב החוף

מצב פריחה: סוף
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

לוטוס שעיר

מצב פריחה: סוף
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

מנתור המדבר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

מררית שסועה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

מתנן שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

צהרון מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

קצח השדה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל
04/04/2010

קרדה דרומית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליד נווה מדרום לדקל

אירועי סוכות 2018