דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6551 דיווחי פריחה (עמוד 149)

21/03/2010

לחך בלוטי

מצב פריחה: ללא
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

עלקת מצרית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

צנון מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

קחוון מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

שפתן מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

שקד מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

ששית מצויה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

תלתן לביד

מצב פריחה: סוף
מיקום: חורשת רמת הכובש
21/03/2010

אזנב מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: אילנות מזרח