סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 148)

21/03/2010

אזנב מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: אילנות מזרח
21/03/2010

גזר קיפח

מצב פריחה: ללא
מיקום: אילנות מזרח
21/03/2010

זקנן שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: אילנות מזרח
21/03/2010

כרוב החוף

מצב פריחה: סוף
מיקום: אילנות מזרח
21/03/2010

לוטם שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: אילנות מזרח