דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6508 דיווחי פריחה (עמוד 23)

30/04/2016

לוע-ארי גדול

נראה גם במקומות נוספים לצידי השביל מימין: ב-:222986/772108 רום:384 וב-:223020/771997 רןם 384.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בשביל היורד מקרן ברתות לנחל כזיב
29/04/2016

לוטם שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שביל המעיינות
29/04/2016

פרג אגסי

מצב פריחה: סוף
מיקום: שביל המעיינות
29/04/2016

גזר קיפח

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שביל המעיינות
29/04/2016

ברקן סורי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שביל המעיינות
29/04/2016

שלהבית דביקה

לפחות 10 שיחים גדולים לאורך השביל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בשבל השחור היורד מהילה ל-כזיב
25/04/2016

דבורנית גדולה

לצד הכביש העולה להר מירון; מיד לאחר ״סיבוב הקטלבים״

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר מירון
25/04/2016

דבורנית גדולה

לצד הכביש העולה להר מירון; מיד לאחר ״סיבוב הקטלבים״

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר מירון
25/04/2016

דבורנית גדולה

לצד הכביש העולה להר מירון מיד לאחר ״סיבוב הקטלבים״

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר מירון
25/04/2016

דבורנית גדולה

לצד הכביש העולה להר מירון מיד לאחר ״סיבוב הקטלבים״

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר מירון
16/04/2016

שום הגלגל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שמורת אלוני אבא
14/04/2016

אדמונית החורש

פרטים בודדים במרחק קטן מהשביל

מצב פריחה: סוף
מיקום: הר הלל
11/04/2016

לוטם שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חניון רקית
11/04/2016

צבעוני ההרים

יש כמה פרטים בסמוך לגדר המחנה הצבאי

מצב פריחה: סוף
מיקום: שביל הפסגה בהר מירון
11/04/2016

סחלבן החורש

כמה פרטים בודדים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שביל הפסגה בהר מירון
11/04/2016

כליל החורש

הרבה עצים בפריחה בעליה להר מירון וגם על כביש 89 מהר מירון מזרחה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: איזור הר מירון
10/04/2016

מרווה כחולה

לפחות 10 פרטים פורחים בירידה מבשנית לכוון אלוני הבשן בשביל הירוק. בשביל הנ"ל נראו גם טופח הגליל, תורמוס שעיר ונוציץ מנוצה.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר חז,בשנית
10/04/2016

טופח הגליל

בתחילת השביל הירוק היורד מרכס חזק-בשנית לכוון אלוני הבשן.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר חזק- בשנית
08/04/2016

רקפת מצויה

מצב פריחה: סוף
מיקום: שביל המעיינות בין יד קנדי לעין חנדק
08/04/2016

לוטם שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שביל המעיינות בין יד קנדי לעין חנדק
06/04/2016

מצילות מצויצות

נראתה באזור (מהר קטע לכוון אזור "ביצתי" לעבר נבי חזורי) גם פריחה של אזוביון דגול.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר קטע
06/04/2016

קוציץ סורי

שדה גדול של המוני קןציץ סורי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר קטע
03/04/2016

פרג אגסי

מצב פריחה: סוף
מיקום: נחל מערות