דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6550 דיווחי פריחה (עמוד 23)

01/06/2016

נפית קיליקית

בשביל עפר מעל עמק בולען

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חרמון
01/06/2016

פרגה צהובה

לצידי דרך עפר-שביל כחול היוצא מתחנת דלק דור ומקביל לכביש 4 -מספר פרטים גבוהים ופרט נמוך מול בריכת יער: רום34,נ.צ. 190933/702291

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באזור בריכת יער חדרה
01/06/2016

קרקש קיליקי

בצד ימין של שביל עפרמעל עמק בולען

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חרמון
21/05/2016

שושנתית הלבנון

בשביל המוביל צפונה מהרכבל התחתון, בצד שמאל ליד מרווה בוצינית ופרגה קרחת.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
21/05/2016

תכלתן מזרחי

בשביל (כביש) מעל דולינת סלעם.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
19/05/2016

דורבנית התבור

במעלה הכביש למירון בצד ימין לפחות 10 פרטים. נראו גם 2 דורבניות תבור בסלע ליד האנדרטה ב-רום: 1019 , נ.צ.:237066/767296. וגם ב-1023 נ.צ:237116/767300.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מירון
19/05/2016

דבורנית גדולה

4 דבורניות גדולות -פרטים גדולים ויפים עדיין פורחים במירון בכביש העולה לשביל הפיסגה מימין.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מירון
19/05/2016

נפית כפופה

בכביש העולה לשביל הפיסגה בצד שמאל.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מירון
19/05/2016

צתרנית משובלת

מספר בצד שמאל של הכביש העולה לשביל הפסגה. ליד געדה כרתית וגעדה מפושקת.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מירון
19/05/2016

געדה מפושקת

בצד שמאל של הכביש העולה לפיסגה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מירון
07/05/2016

עריר הלבנון

בתחילת השביל השחור מהרכבל העליון

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

אנקון פגיוני

נמצא לאורך השביל השחור, כמו האנקון הפיגיוני.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

כרבולת מקרינה

לאורך השביל השחור הפונה שמאלה מהרכבל העליון.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

צבעוני החרמון

בתחילת השביל השחור, נמצא גם ליד השילגית הגדולה (עמק אשחר?) ב-רום 2061 נ.צ.: 207400/801082

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

דובדבן שרוע

בתחילת השביל השחור.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: התרמון
07/05/2016

נפית קיליקית

בתחילת השביל הירוק היורד מהחרמון (בצד ימין).

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

שושנתית הלבנון

בירידה הסלעית (צצה מתחת לאבנים,בשביל הירוק היורד מהחרמון לאחר מקום הנפית הקיליקית.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

שום הלבנון

בשביל השחור בעליה לשילגית גדולה-3 פרטים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

פרגה קרחת

פרגה קרחת בודדת בשביל השחורצ (לפני ה"בית" עם המרפסת).

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

פרגה קרחת

מספר פרגות נאות בתחילת השביל הירוק היורד מהרכבל העליון.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
07/05/2016

אירוס ארם-נהריים

בשביל הירוק היורד מהרכבל העליון כאשר מטפסים מעט בצידו הימני-2 גושים סמוכים עם פרחים מרהיבים. הגוש השני נמצא ב-רום:1726 ,נ.צ: 272363/899459.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: החרמון
06/05/2016

קדד קוצני

לא הרחק מה"שטח הביצתי" היבש בירידה מגבעת הדקטילרוזות בהר קטע.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חרמון הר קטע
04/05/2016

בקיה דקת-עלים

פריחה מרהיבה גם מתחת לישוב נמרוד.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חרמון הר קטע