סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 46)

22/05/2014

פטל קדוש

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

לכיד הנחלים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

שנית מתפתלת

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

גרגר הנחלים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

כרפס הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

נורית המלל

מצב פריחה: סוף
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

עבדקן החוף

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

חנק מחודד

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

לחך אזמלני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

שנית גדולה

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

אספסת מצויה

בשוליים

מצב פריחה: סוף
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

סוף מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

עבדקן החוף

מצב פריחה: אמצע
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

שנית מתפתלת

מצב פריחה: אמצע
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

כרפס הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"