דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6498 דיווחי פריחה (עמוד 53)

30/03/2014

לוטוס שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

אספסת החוף

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
29/03/2014

חרצית עטורה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

צנון משתלשל

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

פשתה שעירה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

מרגנית השדה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

דרדר כחול

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

עכנאי יהודה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

עכנאי מגובב

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

קידה שעירה

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

פשתה מצויה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

קיפודן מצוי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

אזוב מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית
29/03/2014

איסטיס מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל תות ליד תחנת חגית

אירועי סוכות 2018