דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6595 דיווחי פריחה (עמוד 53)

20/04/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

דמסון כוכבני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

נורית המלל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

זנב-שועל ארוך

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

חלבלוב השמש

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

שנית מתפתלת

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

בקית הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

חומעה מסולסלת

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

ורוניקת המים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

חפורית מוזרה

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

מרור הגינות

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

גדילן מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

חוח עקוד

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

שברק משובל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

פטל קדוש

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

מעוג אפיל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

לוף ירוק

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

עשנן מטפס

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

דמסון כוכבני

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

ינבוט השדה

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני