דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6600 דיווחי פריחה (עמוד 52)

06/05/2014

מישויה פעמונית

נמצא פריט אחד באזור

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בכביש המערכת 8933 בגבול הצפון בירידה לנחל שרך
03/05/2014

דם-המכבים האדום

בדרך מרחבת החניה הצמודה ליער יהדות פולין לעין כפירה.

מצב פריחה: התחלה
מיקום: על המדרון מדרום לנחל כפירה.
20/04/2014

חרדל השדה

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

טופח גדול

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

גזר קיפח

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

אזנב מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

מעוג אפיל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

פטל קדוש

מצב פריחה: ללא
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: ביצת עיינות