סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 57)

21/02/2014

כלך מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

חצב גלוני

מצב פריחה: ללא
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

שברק מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

חרדל השדה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: תל מע'רת עיזה