סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6467 דיווחי פריחה (עמוד 56)

21/02/2014

לוטם שעיר

מצב פריחה: ללא
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

כלך מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

חצב גלוני

מצב פריחה: ללא
מיקום: תל מע'רת עיזה
21/02/2014

שברק מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: תל מע'רת עיזה