סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6467 דיווחי פריחה (עמוד 65)

06/02/2014

כרוב החוף

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

מעוג כרתי

בצידי דרכים

מצב פריחה: ללא
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

עכנאי שרוע

מצב פריחה: ללא
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

חוח עקוד

בצידי דרך

מצב פריחה: ללא
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

חצב מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

רותם המדבר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

אשל הפרקים

מצב פריחה: ללא
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

שקד מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

משיין גלילי

בשקעים לחים

מצב פריחה: ללא
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
06/02/2014

קנה מצוי

בשקעים לחים

מצב פריחה: ללא
מיקום: שמורת מבוא אשדוד
05/02/2014

בצלציה ארץ-ישראלית

הפרחים מבצבצים בין האבנים לכל אורך המסלול הכחול החוצה את המכתש הקטן (חלק משביל ישראל)

מצב פריחה: התחלה
מיקום: המכתש הקטן
05/02/2014

רקפת יוונית

ללא

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שביל הפסגה, הר מירון
02/02/2014

רומולאה צידונית

ללא

מצב פריחה: אמצע
מיקום: לאורך רכס אצבע, על השביל המעגלי השחור

אירועי פסח 2018