בין הפעילויות

 • "הישרדות עטלפים"- משחקי ספורט משפחתיים להמחשת חיי העטלפים.
 • סיפורים, המחשות ודגמי עטלפים, החושפים את חייהם הייחודיים.
 • תחנת הסברה של בית החולים לחיות בר.
 • מחפשים מטמון עטלפים- משימות הנקראות רק אם נתלים הפוך כמו עטלפים....
 • מכשפה והעטלף שלה – סיפור על מכשפה שהפכה לטובה והחליטה להיות שומרת עטלפים מובילה  תשקה את הילדים בשיקוי אהבת עטלפים!
 •  מפגש עם חוקר עטלפים , אשר יציג פוחלצי עטלפים ויספר את כל מה שרצינו לדעת ולא העזנו לשאול

 למסתובבים עם תחפושת עטלף באירוע תינתן הפתעה וכניסת הילד תהייה בחינם.

מה אתה יודע על העטלפים בישראל?

 • בישראל חיים 33 מיני עטלפים המהווים שליש מיונקי ישראל.
 • 32 מהם עטלפי חרקים המועילים לאדם ונמצאים על סף סכנת הכחדה.
 • העטלפים הם בעלי חשיבות אקולוגית וסמנים לשימוש בחומרי הדברה בחקלאות
 • העטלפים מושפעים לרעה מזיהום אור החודר יותר ויותר לשטחים הפתוחים.
 • רשות הטבע והגנים מבצעת ניטור ושימור של מינים אלו, הנמצאים בסכנת הכחדה, כחלק משמירה זו נסגרות בתקופת החורף מערות המשמשות ללינת עטלפים. המערות נפתחות מחדש לציבור ב-1 באפריל.