כל המידע על לבנית גדולה

אורכה 85-100 ס"מ. מוטת כנפיה 145-170 ס"מ. מקננת במושבות באגמים ביצתיים רדודים, עם קנים וכמה שיחים ועצים. ניזונה מדגים ומחרקים בשדות מוצפים ולאורך נהרות, אך גם במקומות חיות יבשים יותר.

בישראל; חולפת וחורפת מצויה עד נדירה.

זיהוי; אנפה לבנה גדולה מאוד. כמעט בגודל אנפה אפורה, אך מט עדינה יותר, שרגליה וצווארה ארוכים יותר. דומה ללבנית קטנה וללבנית ים-סוף ובמופע בהיר (אנפית בקר קטנה וגוצה יותר, ולעיתים קרובות בעלת גוון כתום, וקשה להתבלבל ביניהן). נבדלת מלבנית קטנה בחבטות כנף  איטיות ואציליות יותר, ברגליה הארוכות יותר יחסית, והבולטות מאוד בתעופה מעבר לזנב. השוק וחלק מהשרשכף צהובים. המקור צהבהב מלבד בעונת הקינון. חסרה ציצות עורף וגדולה בהרבה. נבדלת מלבנית ים-סוף בעיקר בגודלה, ברגליה הארוכות יותר, ובמקורה הישר ודמוי הפיגיון (לא ארוך ודק ומעט מעוקל). שתקנית לרוב מחוץ למושבה.