כל המידע על הרצל פינת רוטשילד- המיישבים הראשונים בראשון.

הם לא רחשו כבוד וחיבה איש לרעהו. הרצל המהפכן הנועז וההוזה ורוטשילד הברון העשיר והפרגמטי.
הרצל האמין ברוח, רוטשילד לא הבין מה זה השטויות האלה. החיבור של ההוזה והפרגמטי, של החלוצים המשיחיים והתגייסות של עם מפורד ומפולג יצרו את הפלא - הגשמת הפנטזיה של התנועה הציונית.
זהו סיור במושבה ראשון, המושבה הראשונה, כאן נולדה התקווה, לפחות השיר. כאן הניפו לראשונה את דגל הכחול לבן, כאן יצרו את התשתית למערכת חינוך עברית, לתחבורה ציבורית, ואף לענף הפרדסנות בארץ ישראל. 

הסיור יגע בסיפורם של הראשונים, סיפורם של אנשים קטנים שיצרו מעשה גדול, וגם בענקים- הרצל ורוטשילד.

סיפורה של התנועה הציונית