כל המידע על סיורי בית שמואל - תעלומת ארון הברית

תעלומת ארון הברית
שבת, 25.6.11, 9:00

ארון הברית נבנה במהלך מסעם של בני ישראל במדבר לפי תכנית שניתנה למשה מייד לאחר מעמד הר סיני וקבלת לוחות הברית. הארון נחשב להתגלמות האלוהים, האות והחותם לנוכחותו על פני האדמה ומופיע בספר התנ"ך פעמים רבות ולפתע - נעלם. מתי נעלם הארון? על ידי מי? מדוע? היכן הוא נמצא כיום ? האם יש עדויות לכך?
במהלך הסיור נספר את סיפורו של ארון הברית, נבקר במקום האחרון בו שכן טרם העלאתו לירושלים, נתאר את מסע העלייה של הארון על ידי דוד המלך ונפגוש נזיר המתגורר באחת הכנסיות במקום .
מדריכה: רחל אפרסמון
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com