כל המידע על פורים שפיל - סיור פורים בבני ברק

בני ברק היא עיר עניה שאין בה עוני. יש בה חסידים ומתנגדים ויש בה חסד.

איך מתנהלת העיר המדורגת בתחתית הסולם הסוציואקונומי?

מה מיוחד בה בפורים?

למה מתחפשים בבני ברק?

על זאת ועוד בסיור שיונחה עי מורה דרך, שחקן ומספר סיפורים,יליד בני ברק,   בשילוב: הצגות, שירים וסיפורים.  

זאב הולין

052-2495884

WWW.HAVAYOT.COM