דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6506 דיווחי פריחה (עמוד 141)

13/04/2010

חרדל לבן

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

לוטם שעיר

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

לחך בלוטי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

מתנן שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

נוציץ עטוף

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

עכנאי שרוע

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

פשתה אשונה

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

קידה שעירה

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

שברק מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

שום ארדל

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

שלח ספרדי

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר