סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 140)

13/04/2010

ברקן סורי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

זקנן שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

חצב מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

חרדל לבן

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

לוטם שעיר

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדמה - גבעת כורכר
13/04/2010

לחך בלוטי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדמה - גבעת כורכר