סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6367 דיווחי פריחה (עמוד 43)

13/05/2014

גזר קיפח

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער נתניה
13/05/2014

קצח השדה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: יער נתניה
13/05/2014

שום גבוה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער נתניה