דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6506 דיווחי פריחה (עמוד 49)

20/04/2014

חרדל השדה

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

טופח גדול

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

גזר קיפח

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

אזנב מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

מעוג אפיל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

פטל קדוש

מצב פריחה: ללא
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

לוף ירוק

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות