סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 49)

20/04/2014

מעוג אפיל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

פטל קדוש

מצב פריחה: ללא
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

לוף ירוק

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

תלתן הפוך

מצב פריחה: סוף
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצת עיינות
20/04/2014

דמסון כוכבני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

נורית המלל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

זנב-שועל ארוך

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

חלבלוב השמש

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ביצה בצומת שבילים בשדות עיינות
20/04/2014

שנית מתפתלת

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

בקית הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני