דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6593 דיווחי פריחה (עמוד 50)

22/05/2014

אספסת מצויה

בשוליים

מצב פריחה: סוף
מיקום: ברכת בטיח ההיסטורית
22/05/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

סוף מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

עבדקן החוף

מצב פריחה: אמצע
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

שנית מתפתלת

מצב פריחה: אמצע
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

כרפס הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

תלתן הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

פטל קדוש

תעלה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

לכיד הנחלים

תעלה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
22/05/2014

עפעפית שרועה

שולי תעלה

מצב פריחה: ללא
מיקום: "ברכת בטיח דרומית ע"י כביש 65"
14/05/2014

שושן צחור

זהירות ! סכנת נפילה במצוק תלול

מצב פריחה: סוף
מיקום: נחל כזיב (מפנה צפוני)
13/05/2014

גזר קיפח

מצב פריחה: אמצע
מיקום: יער נתניה
13/05/2014

קצח השדה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: יער נתניה