סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 50)

20/04/2014

חומעה מסולסלת

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

ורוניקת המים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

חפורית מוזרה

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

מרור הגינות

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

גדילן מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

חוח עקוד

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

שברק משובל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

פטל קדוש

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

מעוג אפיל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

לוף ירוק

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

עשנן מטפס

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

אגמון ימי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

דמסון כוכבני

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

ינבוט השדה

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

אסתר מרצעני

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

אזנב מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

טופח גדול

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
20/04/2014

שלמון יפואי

מצב פריחה: ללא
מיקום: שדות עיינות בריכת ורד צידוני
18/04/2014

חומעה ורודה

גם בנחל עתק 19/4/

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל צניפים לאורכו
14/04/2014

קוציץ סורי

לאורך השביל סימון האדום.

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בעלייה מחוץ לאפיק נחל אל על ברמת הגולן לכיוון אליעד.
14/04/2014

כלך מצוי

ללא

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל אל על ברמת הגולן.
12/04/2014

קוציץ סורי

חניון רקית, מאות פרטים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרמל