דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6529 דיווחי פריחה (עמוד 88)

06/03/2013

פגוניה רכה

העלים באיזור אילת בלוטיים. הפרחים חיים יום אחד

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בקעת שיזפון
06/03/2013

ריסן דק

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בקעת שיזפון
06/03/2013

קדד הסיף

מצב פריחה: סוף
מיקום: בקעת שיזפון
06/03/2013

לונאה מחודדת

ענפי תפרחת מסועפים מעל שושנת עלים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חולות כסוי
06/03/2013

דרדר המדבר

תפרחת וורודה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: חולות כסוי
06/03/2013

עכנאי זיפני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל קדר מערב בקעת עובדה
06/03/2013

שיטת הנגב

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל קדר מערב בקעת עובדה
05/03/2013

שבר לבן

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל שחר