סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6490 דיווחי פריחה (עמוד 87)

06/03/2013

דרדר המדבר

תפרחת וורודה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: חולות כסוי
06/03/2013

עכנאי זיפני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל קדר מערב בקעת עובדה
06/03/2013

שיטת הנגב

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל קדר מערב בקעת עובדה
05/03/2013

שבר לבן

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל שחר
05/03/2013

חצב מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל שחר
05/03/2013

אמיך קוצני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באר משאבים מול פארק גולדה
05/03/2013

רותם המדבר

מצב פריחה: סוף
מיקום: באר משאבים מול פארק גולדה
05/03/2013

מררית שסועה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: באר משאבים מול פארק גולדה