כל המידע על פרויקט - העכשווי

התערוכה ''דורשים מרחב'', שאוצרות כרמית גלילי ואורלי רומן, מוצגת בכל רחבי המדרשה. האוצרות הזמינו 20 אמנים ישראלים, בני דורות שונים, להציב עבודות שחוקרות את אופיו המיוחד של המקום – המדרשה כמרחב ציבורי, מקום בו מתגבשת דעת קהל בצורה רציונאלית. בנוסף העבודות המשתלבות בנוף המדרשה ובמתחמיה שואלות: מה קרה לאמנות במרחב הציבורי? מהו המרחב הציבורי בישראל כיום? כיצד, אם בכלל, יכולה האמנות להתערב בו או להשפיע עליו?
תערוכת ''נשמע ונעשה'' – התערוכה צמחה על רקע הרצון של האוצרת לאצור רעיון בתערוכה קבוצתית . סגל פנתה לשישה יוצרים ואנשי רוח וביקשה מהם כשאלה מנחה ל''חלום'' בקול רם את הפרויקט שהיו רוצים לממש במצב בו אין בפניהם מגבלות כל שהן. את מחשבות המשתתפים היא הקליטה ותשמיע בגלריה. התערוכה מבקשת לבחון יחסים שבין רעיון לדימוי, מעלה על הפרק את האפשרות לסחור בין רעיונות ובוחנת את היום בו מחשבות יהיו משודרות בפרהסיה מכוח מה שמכונה חוש שישי .
 התערוכה ''טבעי לא טבעי'' – תערוכה החוקרת את הקשר ההולך ומסתבך בין הטבע והעולם הטבעי, לבין העולם הסינטטי, הפלסטי והמפוברק שמאיים להחליפו. כמו כן, בוחנת התערוכה את היחסים הדואליים שבני אדם מקיימים עם הטבע בשנים האחרונות. כשבצד אחד נמצא המגע הישיר של בני האדם עם הטבע ובצד השני מתגברת תופעת התחליפים למוצרים טבעיים בהם משתמש האדם. העבודות המוצגות עוסקות בגישות של האומנים לדיסוננס במפגש טעון זה, במגוון טכניקות, סגנונות ומדיה.
התערוכה Conterrorary Art ובה היא בודקת את האופן שבו אמנים עכשוויים עושים שימוש בפרקטיקות עבודה ''טרוריסטיות'' בתהליכים, או בתוצרים שלהם. כיצד מגיבה האמנות למפנה התודעתי העצום שהביא עמו הטרור המתגבר ? והאם טרור יכול להיות אסתטי?