כל המידע על דוחל מזרחי

מין הדומה מאד לדוחל שחור-גרון, אך קיבל הכרה כמין בפני עצמו.

הסבר מפורט על ההבדל בין דוחל שחור-גרון ודוחל מזרחי מובא במאמר מפי פרופ' יואב פרלמן באתר תצפית:

http://www.tatzpit.com/Site/pages/inPage.asp?catID=9&subID=333&subsubID=933

מופיע בארץ בעיקר לאורך בקעת הירדן, ובאזור אילת.

הפרטים המופיעים בתמונות המצורפות צולמו בשמורת נחל התנינים.