כל המידע על לידית סורית

חיפושית ממשפחת הרפואניתיים, קרובה למינים רפואנית מצויה ורפואנית אלוסימוס,

כנפי החפייה בצבע ירוק מתכתי, נראית באביב על צמחים שונים.