כל המידע על חג העלייה לשמים

חג העלייה לשמיים מתאים לכול האוכלוסייה. אירוע המציין את יום עלייתו של ישו לשמיים, מעבר מהארצי לשמימי. האירוע נחוג בכנסיית מסגד העלייה, תחת אוהלים צבעוניים, בהקמת מזבחות ליתורגייה מפוארת, ומנהגי החג.