כל המידע על הרצל פינת רוטשילד- המתישבים הראשונים בראשון.

טיול  free tour :    הם לא רחשו כבוד וחיבה איש לרעהו. הרצל המהפכן הנועז וההוזה ורוטשילד הברון העשיר והפרגמטי.
הרצל האמין ברוח, רוטשילד לא הבין מה זה השטויות האלה. החיבור של ההוזה והפרגמטי, של החלוצים המשיחיים והתגייסות של עם מפורד ומפולג יצרו את הפלא - הגשמת הפנטזיה של התנועה הציונית.
זהו סיור במושבה ראשון, המושבה הראשונה, כאן נולדה התקווה, לפחות השיר. כאן הניפו לראשונה את דגל הכחול לבן, כאן יצרו את התשתית למערכת חינוך עברית, לתחבורה ציבורית, ואף לענף הפרדסנות בארץ ישראל. 

הסיור מתחיל באנדרטה לקורבנות ההפצצה המצרית במלחמת העצמאות, נעבור דרך גן המושבה שהיה פרדס משותף ושטח חקלאי יהודי מהראשונים בארץ. 

באר המיים של ראשון ותחילת מעורבות הברון רוטשילד. 

בית העם שאירח הן את הרצל והן מאת רוטשילד.

בית הפקידות הישן. המנגנון של רוטשילד שהציל את העלייה הראשונה.

בתי המייסדים , בית הספר הראשון, ולב המושבה, מקומות בהם נוצר ההמנון התקווה וצוייר 

לראשונה דגל ישראל,ונסיים בבית הפקידות החדש שהיה סמל לניכור ומתח מבין המתיישבים לברון רוטשילד. 

2.5 שעות בהם נוכל להכיר מקרוב את העלייה הראשונה