כל המידע על עמק הירדן -מים,גבול ,ירדן וירמוך.

לאחר מיפגש ותדריך  ניסע מיזרחה  לסובבן רכבת העמק בצמח.   ניסע ונטפס לתצפית ממוצב דורית הישן-תצפית שונה לכיוון דרום ומיזרח.     ואז נרד לאורך גדר המערכת ,לדגם מתקן השאיבה של שער הגולן, למאגר ירמוך ואתר המשאבה של חמת הקיבוצים, לאקוודוקט  ולאתר דן צימחי -הספקת המים לירדן.  נמשיך לאתר אבנר אלתר והשאיבה של אשדות יעקב.  מישם ניסע לאתר הסכרים בנהריים ונלך במסלול הסכרים.  נשוב לכביש 90 ונטפס לרמת סירין -תצפית נח כינרתי כולל ארוחת צהרים אישית.  כל העמק על כף היד. נרד לאתר גשר הישנה וננוע לאורך המערכת עד לתצפית מיכל -זו שמצידה השני מפעל החשמל.  נשוב לגשר לתצפית מסודרת  לספר את סיפור 1948 בגשר,מישטרת הטאגרט וגשרי הירדן. נרד דרומה לקניון הבזלת   שבחורף שוצף וקוצף.