כל המידע על עמק הירדן -מים,גבול ,ירדן וירמוך.

לאחר מיפגש ותדריך  ניסע מיזרחה  לסובבן רכבת העמק בצמח.  נמשיך לטעימה מקו אידן סמוך להאון. ניסע ונטפס לתצפית ממוצב דורית הישן-תצפית שונה לכיוון דרום ומיזרח.     ואז נרד לאורך גדר המערכת ,לדגם מתקן השאיבה של שער הגולן, למאגרירמוכים ואתר המשאבה של חמשת הקיבוצים, לאקוודוקט  ולאתר דן צימחי -הספקת המים לירדן.  נמשיך לאתר אבנר אלתר והשאיבה של אשדות יעקב.  מישם ניסע לאתר הסכרים בנהריים,נאכל צהריים עצמית  ונלך במסלול הסכרים. נמשיך סביב אי השלום לתצפית מיכל -על תחנת הכוח של רוטנברג מקרוב קרוב. נשוב לכביש 90 ונטפס לרמת סירין -תצפית נח כינרתי   כל העמק על כף היד.