כל המידע על תל-אביב של מעלה: העיר העברית הראשונה בימי הסליחות ובין קודש לחול

ב ימי הסליחות נערוך חשבון נפש לגבי היחסים בין תל-אביב ליהדות. על אף הדימוי החילוני המקובל כיום של תל-אביב שמרו בה על קדושת השבת בראשיתה, אך כבר בשנות העשרים והשלושים החלו בה המאבקים הראשונים בין חילוניים לדתיים, עליהם נספר בסיור.
מה הקשר בין הגימנסיה לכובע? ומדוע הסיר בית כנסת את כובעו בפני הברון רוטשילד? מה חשב הרב קוק על הגימנסיה הרצליה? מה הקשר בין חורבן המקדש וירושלים להקמת תל-אביב ולבניינה? מה היו אירועי 'עונג שבת' ומי יזם אותם ומדוע? כיצד עוצבו בתי הכנסת בעיר העברית ומה היו הסמלים שנקבעו בהם? ועוד.
בסוף הסיור במידה ויתאפשר יוכלו הרוצים בכך לבקר בבית כנסת בו נערכות סליחות.