כל המידע על סיור לילה של סליחות בירושלים

חודש אלול הוא  החודש האחרון בחודשי השנה לכן הוא נקבע כחודש התשובה לפני ראש השנה ויום הדין ביום כיפור. לכן מרבים בו בסליחות

בואו לשמוע עוד על מקור הסליחות במה חטא דוד ומה הקשר של עקידת יצחק לסליחות

את סיורנו נתחיל בשער יפו נלך להר ציון וקבר דוד המלך ומשם נגלוש לרובע היהודי כיכר בית מחסה  בית כנסת בית אל בית הרב גץ בית כנסת החורבה ונסיים בתצפית יפה על הסליחות בכותל.