חברת נוברטיס - המותג פנגד תוש ואתר "טיולי" מכריזות על תחרות לקהל הרחב, במסגרתה מתבקשים הגולשים לענות על 3 שאלות ולכתוב טיפ על בילוי בקיץ ולקבל ערכת קיץ הכוללת כסאות נפתחים, מחצלת וצלון לים.


1. כל משתתף בתחרות רשאי לשלוח טופס השתתפות אחד.

2. אין לשלוח תשובות הכוללות תוכן שיש בו כדי לפגוע ברגשות ציבור כלשהו או המהוות הוצאת לשון הרע או הפרה כלשהי של חוק או המעודדות ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני, גזעניים או הפוגעים בפרטיות, הכל לפי שיקול דעת מארגני התחרות.

3. אתר "טיולי" וחברת "נוברטיס" שומרים לעצמם את האפשרות לערוך שינויים בתנאי התחרות, מועדיה, פרסיה, תכניה או כל שינוי אחר בתחרות, כולל ביטולה המלא.

4. השתתפות בתחרות אסורה לעובדי "למטייל" ועובדי "נוברטיס".

5. כל משתתף בתחרות מאשר, בעצם השתתפותו בתחרות, את הסכמתו לתנאי אתר טיולי (לעיון) ולתנאי התחרות ומצהיר כי:
• הוא כתב את התשובה ששלח לתחרות והוא מסכים שייעשה בה שימוש לצורך התחרות ואינו זקוק לשם כך להרשאה מצד שלישי כלשהו.
• הוא מתיר למערכת "טיולי" לפרסם את התשובה ולעשות בה שימוש באתר ומוסר לאתר את הזכויות לעשות כן ללא תמורה.
• הוא מוותר על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתשובה וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.

6. מועד תחילת התחרות 07.08.13 מועד סיום התחרות 21.08.13 ב-18:00.

7. עם סיום קבלת התגובות והתשובות לשאלות, מתוך העונים תיבחר התשובה הזוכה ע"י צוות שופטים שיכלול נציג מטעם "למטייל" ונציג מטעם "נוברטיס".

8. הפרס: חבילת קיץ הכוללת אוהל צל מפנק מדגם נירוונה של חברת גורו עם אפשרות להוספת קירות נלווים לתוספת הגנה מהשמש. מנגנון פתיחה/קיפול מהיר ואיכותי, קל מאוד ונוח לשימוש. אידאלי לשימוש בים. מתאים לעד כ- 5 אנשים. בנוסף שני כסאות מרופדים של חברת Outdoor, אידיאלים לשימוש בים או בקמפינג. פתיחה וקיפול מהירים. בנוסף מחצלת משפחתית רחבה, גודל 3*2.

9. הזוכה יקבל הודעה על כך במייל או בפייסבוק עד לתאריך 27.08.13, על פי פרטי הקשר שהגולש השאיר. על הזוכה ליצור קשר עם המערכת לאישור קבלת הודעת הזכייה. במידה ותוך שבוע ימים המערכת לא הצליחה ליצור קשר עם הזוכה ולא קיבלה מענה, הפרס יעבור לבא אחריו ברשימת הזוכים.

10. ייתכנו שינויים והתאמות בתאריכים המפורטים ובתנאי התחרות כולה, המפורטים מעלה.

11. בהצלחה