סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6467 דיווחי פריחה (עמוד 51)

30/03/2014

תלתן חקלאי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

שפתן מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

גזר קיפח

מצב פריחה: ללא
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

קצח השדה

מצב פריחה: ללא
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

תלתן בלוטי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

שומר פשוט

בערוץ

מצב פריחה: ללא
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

גרניון רך

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

כרוב החוף

מצב פריחה: סוף
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

לחך מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

לוטוס שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום