דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6600 דיווחי פריחה (עמוד 55)

30/03/2014

צנון מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

קורטם דק

מצב פריחה: ללא
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

תלתן לביד

מצב פריחה: סוף
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

אזוב מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

בקיה שעירה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

סחלב קדוש

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

תלתן חקלאי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

שפתן מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

גזר קיפח

מצב פריחה: ללא
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

קצח השדה

מצב פריחה: ללא
מיקום: בית אליעזר דרום
30/03/2014

תלתן בלוטי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בית אליעזר דרום