דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6499 דיווחי פריחה (עמוד 61)

15/02/2014

שקד מצוי

המון עצים בשיא פריחה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חרבת קנובה וחרבת בארית
15/02/2014

שקד מצוי

פריחה יפהפיה של שקדיות לכל אורך הכביש, ובייחוד באיזור מוצא-בית זית (ממש לפני הכניסה לירושלים)

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כביש מספר 1
15/02/2014

צחנן מבאיש

על השביל הכחול

מצב פריחה: אמצע
מיקום: הר חורשן
15/02/2014

סחלב פרפרני

במסלול האדום

מצב פריחה: התחלה
מיקום: הר חורשן
15/02/2014

אירוס הנגב

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

חורשף צהוב

מצב פריחה: ללא
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

קצח השדה

מצב פריחה: ללא
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

אמיך קוצני

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

שלח ספרדי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

כרוב החוף

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

קזוח עקום

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

עכנאי שרוע

מצב פריחה: ללא
מיקום: נירים הישנה - דנגור
15/02/2014

כרוב החוף

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

אמיך קוצני

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים