דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6498 דיווחי פריחה (עמוד 62)

15/02/2014

מתנן שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

לוטוס שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

אירוס הנגב

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

קזוח עקום

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

רותם המדבר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

אירוס הנגב

מצב פריחה: התחלה
מיקום: אתר אירוס הנגב בין צאלים לגבולות
15/02/2014

אכילאה ערבתית

מצב פריחה: התחלה
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

נואית קוצנית

מצב פריחה: ללא
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

מלוח קיפח

מצב פריחה: ללא
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

גרגרנית ערבית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

קזוח עקום

מצב פריחה: אמצע
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

עירית גדולה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

מקור-חסידה מפוצל

מצב פריחה: התחלה
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

מקור-חסידה שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

עכנאי שרוע

מצב פריחה: ללא
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

כרוב החוף

מצב פריחה: אמצע
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

שמשון סגלגל

מצב פריחה: סוף
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

מתנן שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש

אירועי סוכות 2018