דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6506 דיווחי פריחה (עמוד 62)

15/02/2014

אמיך קוצני

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

חורשף צהוב

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

מתנן שעיר

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

לוטוס שעיר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

אירוס הנגב

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

קזוח עקום

מצב פריחה: אמצע
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

רותם המדבר

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בין גבולות לצאלים
15/02/2014

אירוס הנגב

מצב פריחה: התחלה
מיקום: אתר אירוס הנגב בין צאלים לגבולות
15/02/2014

אכילאה ערבתית

מצב פריחה: התחלה
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

נואית קוצנית

מצב פריחה: ללא
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

מלוח קיפח

מצב פריחה: ללא
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש
15/02/2014

גרגרנית ערבית

מצב פריחה: אמצע
מיקום: פארק סיירת שקד ליד מאגר המים ממערב לכביש