דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6498 דיווחי פריחה (עמוד 93)

21/02/2013

נורית אסיה

מצב פריחה: ללא
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

שמשון מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

תמריר מרוקני

מצב פריחה: התחלה
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

נואית קוצנית

מצב פריחה: ללא
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

זמזומית המדבר

מצב פריחה: סוף
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

עירית גדולה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

דמומית משוננת

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

מלוח קיפח

נטוע

מצב פריחה: ללא
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

כלנית מצויה

מצב פריחה: סוף
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

זמזומית איג

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

צבעוני ההרים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

קזוח עקום

מצב פריחה: התחלה
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

ישימונית דו-גונית

בחפירה. מקודם אמברבואה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

געדה מצויה

מצב פריחה: ללא
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

קיפודן בלאנש

מצב פריחה: ללא
מיקום: באר שבע ליד הגן הזואולוגי; קירטון
21/02/2013

אלניה נאה

מצב פריחה: ללא
מיקום: נחל עשן באר שבע
21/02/2013

שבר לבן

מצב פריחה: התחלה
מיקום: נחל עשן באר שבע
20/02/2013

אירוס הביצות

ללא

מצב פריחה: אמצע
מיקום: שמורת אירוס ביצות נוב
18/02/2013

שקד מצוי

המון שקדיות פורחות על המדרונות בין חורבות הבתים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ליפתא

אירועי סוכות 2018