כל המידע על השביל התלוי בבניאס – השביל היפה בארץ

 בשעות:  11:00, 13:00, 15:00