הדבורה

שחורה וצהובה, מיוחדת במינה. הדבורה שייכת לקבוצת החרקים המעופפים שבסדרת הדבוראים. הדבורים התפתחו מקרובותיהן הצרעות והן ניזונות מצוף ואבקת פרחים בכל שלבי חייהן.

קיימים כ-20,000 מינים של דבורים, והן נפוצות בכל היבשות למעט אנטארקטיקה. בישראל קיימים למעלה מאלף מינים של דבורים. קבוצות ומינים שונים של דבורים מעדיפים צמחים שונים לאיסוף צוף ואבקה. ההבדלים החשובים ביותר מבחינת צרכיהן הקיומיים של הדבורים הם בהעדפת מקורות האבקה. 

דבורת הדבש

המכונה גם דבורת הדבש המערבית. למין דבורים זה חשיבות חקלאית וכלכלית אדירה כמאביק החשוב ביותר עבור גידולים חקלאיים וכיצרן דבש.

האבקה
רוב האנשים לא יודעים שהדבורים הן 'מאביקות-על ', המאביקות גם צמחים הגדלים באזורים גבוהים, אליהם חרקים אחרים לא מסתכנים להגיע. דבורת הדבש חשובה מאוד גם לפרחים בכך שהן מאביקות אותם.

מהי האבקה? פעולה בה הדבורים מעבירות את גרגר האבקה מהאיבר הזכרי של הצמח אל האיבר הנקבי, וכך מסייעות להתרבות שלו.