כל המידע על (..והפעם... ) "הולכים על המים"

ים  הגליל ,הר בריניקי טבריה ,ארבל , אתר הלחם והדגים, טאבחה, בכורת פטרוס . מנזה כריסטי, כפר נחום ,הר וכנסיית  האושר ,דומוס גלילי , כורסי,   נהר ירדן,  ירדנית . . אלה רק מקצת האוצרות שיש לנו ודילגנו עליהם בעצימת עיניים והסתרת יד. שני מיליארד נוצרים מכל גווני האמונה נושאים עיניהם למקומות אלה בארגה ותיקווה לבקר בהם . לנו אין כל בעייה להגיע לראות לשמוע להתרשם ולהתחבר אל ארועי העבר של עמנו היהודאי וגלילי. לפחות פעם לדעת את אשר חוו אבותנו. אלה שקיבלו על עצמם את האמונה ואלה שעמדו איתן אל מול הפיתוי   . ומאז הכל היסטוריה שלנו .