כל המידע על "בכל זאת יש בה משהו" - בעקבות פרשיות עלומות בצפון הישן של תל אביב

טיול free tour :  בסיורנו, נתוודע אל מספר פרשיות עבר עלומות שארעו בצפון הישן של תל אביב. פרשיית ישראל קסטנר העסיקה את מדינת ישראל הצעירה. הויכוח התלהט, האם מדובר באדם שהציל המונים מהנאצים, או באדם שמכר את נפשו לשטן? נבקר במקום ההתנקשות בחייו של קסטנר ונשמע על הפרשיה שהדיה לא שכחו עד היום.

נתקדם אל דירת המסתור שבה הסתתר מנחם בגין, מפקד האצ"ל תחת מסווה בדמותו של הרב ססובר. מדירה זו פיקד בגין על הפעולות הנועזות כנגד הבריטים.

נמשיך אל גבעת היל על גדת הירקון, ונשמע על הצליחה הנועזת של הבריטים את הירקון הגועש, באחד הקרבות הנועזים ביותר שארעו בארץ, ובכך למעשה כבשו את הארץ מידי העותומנים.

נסיים את סיורנו בסיפורם של כ"ג אנשי הפלמ"ח יורדי הסירה, במקום שבו התאמנו בדרכם אל משימתם הסודית.

כל אלו ועוד, כולל טעימה משירי אלתרמן ויאיר רוזנבלום, בסיור נינוח, השווה לכל נפש.