כל המידע על נושאות הכתר בעיר האור - המלכות שבנו את ירושלים

איזו מלכה התבצרה במגדל, בו אלף שנים לפני כן צעדה אחרת אל מותה? מי בנתה את הארמון הנעלם, ואת שמה של מי הגיע הזמן לטהר?
מהו מקום תרדמת הנצח, מי היא "השליחה אל השליחים", ואת זכרה של איזו אהבה מהדהד עד היום שער העיר?
ברוחה של ירושלים מוטבעות דמויותיהן של מלכות וקיסריות, שליטות שפרשו על העיר חוט של חסד – ואחרות שמצאו עצמן במלחמת עולם.
בסיור מיוחד בין החומות, נצא לפגוש את הנשים שבנו את ירושלים והפכו אותה לעיר שהיא היום.