כל המידע על פה כתבו את השירים - יד ושם

במהלך הסיור נבקר במוזיאון יד ושם, נעבור בין האולמות השונים ולאורך תקופת השואה דרך עיניו של נתן אלתרמן, העוקב ומפרסם בעיתוניו הארץ את רחשי ליבו ומשמש פה לאנשי היישוב הארץ-ישראלי וליהודי אירופה כאחד.

נספר את סיפורה של יהדות אירופה ההולכת וכלה, נצפה יחד עם אלתרמן במהלכי המלחמה, ונעקוב איתו אחר הפליטים המתדפקים על שעריה של ארץ ישראל.

בתום הסיור במוזיאון נעלה אל השביל המחבר העולה מיד ושם להר הרצל, ונעקוב גם אחר הקמתה של המדינה דרך עיניו של אלתרמן הצופה ומשקף לציבור הקוראים את קורותיה של מלחמת העצמאות, והמערכה לשיחוררה של ירושלים.

משך הסיור כ4 שעות.
* הסיור עוסק בנושא לא פשוט, ונחשב לסיור "כבד" יחסית למאזינים