כל המידע על אלף נשיקות לך אהובתי

מומלץ לקרוא את הספר "אות מאבשלום" 

https://docs.google.com/presentation/d/1MkZnkunMuOUFiQcL32GIt28S0PIWZaqKdVqNgsswov8/edit#slide=id.i13

ולבקר  באתר : לחצו כאן למטה 

http://michaelarch.wordpress.com/2012/06/07/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%97/