כל המידע על עדלא ידע סיור פורים בירושלים

בחג הפורים, השכונות החרדיות, לובשות חג. הילדים מחופשים בשלל תחפושות, קבוצות של תלמידי ישיבה צועדים בצוותא, משלוחי מנות ושמחה רבה.

במהלך הסיור נבקר באחדות מהשכונות וננסה לעמוד מקרוב אחר המתרחש בשכונות אלה.

הסיור מונחה על ידי מורה דרך, שחקן ומספר סיפורים ומשולבים בו: הצגות, שירים וסיפורים.

זאב הולין

052-2495884

WWW.HAVAYOT.COM