כל המידע על באוטובוס-זיתים, מעיינות ואריות– מחמד ימים לעין אסד

 
לפרטים: 04-6249001, 050-9953829