1. הנחה של 10% על כל האטרקציות לסוגרים אירוע עד סוף חודש אוגוסט בפאלקון לייזר טאג ניר דוד/פאלקון לייזר טאג חיל ההנדסה (30.7.23-31.8.23).
  2. ההטבה תקפה בהזמנה טלפונית בלבד: סניף לייזר טאג ניר דוד 053-2464521/סניף לייזר טאג חיל ההנדסה: 053-6853536
  3. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל. כדי לממש את ההטבה, יש להעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא Lametayelfalcon#
  4. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "פאלקון לייזר טאג", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי "פאלקון לייזר טאג", לטיב השימוש במתקני "פאלקון לייזר טאג", ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם "פאלקון לייזר טאג", ו/או עקב השימוש במתקניה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.
  5. כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י "פאלקון לייזר טאג", ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל"פאלקון לייזר טאג", ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.