תקנון סיורי טיולי FREE-TOUR

מטרת סדרות הסיורים של טיולי FREE-TOUR לאפשר לעם ישראל להצטרף לטרנד העולמי והשתתף בסיורים רגליים עירוניים ובטבע מודרכים ע"י מדריכים מקצועיים ללא תשלום מראש. הנרשמים יכולים ליהנות מסיור מודרך ולשלם למדריך בסוף הסיור, באם הם מרגישים שהיה שווה וכמה שהיה שווה - אפילו בחינם! .

התוכנית מאורגנת ע"י "טיולי" מבית "למטייל"  ללא כל מודל מסחרי אלא רק במסגרת "תרומה לקהילת המטיילים" ולקידום נושא הטיולים המודרכים בארץ. האחריות על קיום הסיורים, התנהלותם ואיכותם מוטלת על מדריכי הסיורים בלבד.  כל הסכומים אשר ישולמו ע"י המשתתפים בסיורים יועברו ישירות למדריכים וללמטייל לא תהיה כל נגיעה /חלק בהם.    

ההרשמה לכל סידרה של סיורים שבועית , תיפתח שבוע מראש. גולשים אשר ירצו להצטרף לסיורים  המודרכים, יוכלו להירשם באתר טיולי לאחד מהסיורים מאותה סדרה של אותו שבוע. כל גולש רשאי להירשם לסיור אחד בלבד ולהוסיף עד שלושה משתתפים נוספים בלבד. מספר המקומות לכל טיול מוגבל.

פרטים נוספים ומחייבים ניתן למצוא בעמוד השאלות והתשובות באתר.

בהצטרפותו לטיול מאשר המטייל כי הוא מסכים הסכמה מלאה לכל האמור:

א. השתתפות:

 1. המטייל מעוניין להשתתף בסיורי "טיולי FREETOUR"

 2. ההשתתפות מותרת לכל אדם מגיל 18 ומעלה. צעירים יותר יורשו להשתתף עם מלווה שגילו 18 ומעלה.

 3. כל משתתף יכול לצרף להרשמתו עוד שלושה משתתפים בלבד. סה"כ ארבעה נרשמים לסיור אחד בלבד.

 4. ההרשמה לטיולים הינה על בסיס מקום פנוי ומותנת בקבלת אישור סופי ממערכת פריי-תור. 

 5. לאחר ההרשמה יקבל הגולש מייל כי הרשמתו התקבלה והרישום לסיור סופי .

 6. ידוע למטייל כי הסיורים נערכים בתנאי שטח פתוח/ שטח בנוי והינם בתנאים הנקובים במסמך השאלות ותשובות של התוכנית.

 7. בעצם ההרשמה לסיור מאשר המשתתף והמשתתפים שנרשמו באמצעותו, שיצלמו אותם בסיור, ומאשרים את השימוש בתמונות וחומרי וידאו לצרכים שיווקיים של התוכנית ולמטייל. למטייל רשאית לפרסם בעמודי הפייסבוק ו/או במדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת,את התמונות ו/או חומרי וידאו של המשתתפים בסיורים ורשאית שלא לפרסם כלל. עצם ההשתתפות בסיור נחשבת להסכמה לשימוש בתמונה ו/או חומר וידאו לצורך קידום ושיווק התוכנית, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל אמצעי ביטוי דיגיטאלי ו/או גרפי ו/או ויזואלי אחר ו/או שירותי תוכן ו/או שירותי ערך מוסף ו/או בטלוויזיה ו/או בעיתונות (להלן: "ההרשאה"). ההרשאה הנ"ל מוענקת באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום, ואינה טומנת בחובה כל תמורה בגין הענקת ההרשאה.

ב. אחריות:

 1. המטייל מצהיר כי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שיגרמו לו, ולמצטרפים אליו, או שיגרום לאחר ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה או זכות כנגד המארגנים בגין פגיעה ו/או נזק כאמור.

 2. באחריות המדריך המוציא את הסיור לקיום ביטוח צד ג' לטיולים ואחריות מקצועית לסיור אותו הוא מוציא.

ג. כללי:

 1. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינוי המסלול בהתאם לתנאים בשטח ו/או ביטול הסיור מכל סיבה שהיא לרבות: מזג אויר, מספר מועט של נרשמים, וכדומה.

 2. הגעת המטיילים לשטחי הסיורים וחזרתם מהם הם על אחריותם. כמו כן כל צרכי האוכל, המשקה, השהות הם על אחריותם וכן כל ציוד נדרש לשם שהות בשטח הסיור/הטיול הוא על אחריותם הבלעדית.

 3. בהרשמתו מצהיר המטייל כי מצב בריאותו וכן מצב בריאות המצטרפים אליו מאפשר השתתפות באירועים מסוג זה וכי הוא לוקח אחריות אישית מלאה על כל החמרה במצב בריאותו ו/או מצב בריאות המצטרפים אליו שיגרם במישרין או בעקיפין מהשתתפותו באירועים אלו.

 4. המטייל נותן את הסכמתו למשלוח דיוור אלקטרוני והודעות sms לאחר אישורו ליצירת קשר, וידואי הגעה ושליחת פרטים אודות הטיול, בהתאם לתנאי השימוש באתר ותוך כדי מתן אפשרות להסרה מידית מרשימת התפוצה.

 5. בעת ההרשמה לטיול מאשר הגולש, והגולש הנרשם איתו באם קיים, את תקנון הפעילות.

תגובות

טוען תגובות...